Dr. Acrylic หรือ ด๊อกเตอร์อะคริลิก

Dr.Acrylic หรือ ด๊อกเตอร์อะคริลิก เป็น Blog  ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้สนใจความรู้และมีปัญหาเกียวกับสินค้าประเภทแผ่นพลาสติกอะคริลิก( Acrylic Sheet ) โดยทาง Dr. Acrylic จะเป็นผู้ค้นหาคำตอบ และ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นแหล่งสินค้าแปรรูปต่างๆ ที่เกิดจากการนำเอาพลาสติกอะคริลิกไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายทิศทาง